dimarts, 21 de juny de 2011

*revetxinar

[revetʃináɾ] o [reβetʃináɾ] reveixinar v. tr1. Girar en direcció contrària a la normal; caragolar violentament; trencar *revetxins; arrancar.
ex: Mon pare em portava tots els anys a *revetxinar tomaques.
2. v. passiu estar *revetxinat: estar passat; estar comentat execissivament.
ETIM: derivat de *revetxí (reveixí).
diàleg dels informants:
– Jo també he sentit dir a ma casa que una cosa "estava revetxinada" quan se n'havia passat o que ja se n'havia parlat d'ella massa vegades.
– També es rebetxinen algunes plantes,però ara no sé exactament a què es refereix, però també ho he escoltat.
– Revetxinar.... trencar els brots no volguts de certes plantes... tomaqueres sobretot...
AM, MCGM,  RM, JB, XL