dimarts, 21 de juny de 2011

*revetxí

[revetʃí] subst. m. reveixí. vegeu refillol
ETIM.: probablement d'una forma llatina *reversīnu, derivada de revĕrsus ‘revés, contrari’. Documentat també a Mallorca.
No està recollit en el diccionari però anomenem reveixí (no normativament sovint pronunciem *revetxí/revetxinat*) els brots laterals que ixen de certes plantes com les tomaqueres (i que s'han de retirar clar).
AM