divendres, 8 de juliol de 2011

Tindre desmai

loc. verbal hiperbòlica Tindre molta gana fins al punt de sentir molèstia física.
vegeu desmai