dimarts, 24 de maig de 2011

colleró

[koʎeɾó] subs. m.  Classe de collera de bèstia, de més grossària que la collera ordinària.
Ex: Posa-li el colleró a l'haca.
cast. collerón. 
A molts de pobles fan distinció entre la collera, que s'obre per baix, y el colleró, que s'obre per dalt. (DCVB)