dimarts, 24 de maig de 2011

Eixir-se'n pel colleró

Estar molt flac, més que prim; semblar un animal tan flac que sembla que, si se li posa el colleró, se n'eixirà per ell.
Ex: Si no menja més de n'eixirà pel colleró.