dimarts, 24 de maig de 2011

Ser de la Font

loc. verbal Ser molt cabut. El malnom col·lectiu dels habitants de la Font d'En Carròs és: cabuts.
Ex: Xe, pareixes de la Font; no atens a raons!
XL