dimecres, 25 de maig de 2011

*embeltir-se

[ambeltíɾse] verb pron. Condormir, endormiscar-se, ensopir-se; llevar les forces vitals d'una manera suau.
Ex: Vaig anar *embeltint-me a poc a poquet i em vaig adormir.
cat. or.: esbaltir-se
mallorquí: abaltir-se, embaltir-se [əmbəɫtíɾsə].
El valencià ha interpretat els sons vocàlics neutres del mallorquí per analogia.
cast. amodorrarse, adormecerse, desmayarse.
ETIM. incerta.
Més informació al DCVB: esbaltir-se,
MCGM