dimecres, 25 de maig de 2011

Quina tora!

Expressió de son.
Ex: Oh quina tora!
No hi ha cap definició que s'acoste al nostre mot tora [tɔ́ɾa]: planta verinosa, protuberància del terreny… o forma de pronunciar Torah –la Bíblia jueva, els cinc primers llibres de l'Antic testament–. Potser també una antiga forma relacionada amb aturar –en castellà, atorar–.
ETIM.: del llatí vg. *attūrārevar. de obtūrāre‘tapar’, ‘impedir el moviment’.
MTG