dimecres, 25 de maig de 2011

*enquetar

[aŋketáɾ] v. Irritar, enfadar.
Ex: Estava molt *enquet *en tu. No em faces *enquetar que serà pitjor.
v. pron. *enquetar-se Irritar-se, enfadar-se, empipar-se.
Ex: La dona aquella *s'enquetava per no res.
Var. form.: enquietar; inquetar.
ETIM.: pres del llatí inquiētare, 'causar inquietud'. En cat. or. hi ha el verb enquetiar: molestar, del mateix origen.
ACP