dilluns, 23 de maig de 2011

estiuar

[astiwáɾ] v. intr. Passar l'estiu en un lloc determinat. Estiuejar.
Ex: Comencen a estiuar per sant Jaume.
Comú amb el mallorquí.
cast. estivar, veranear.
ETIM: possiblement del llat. preromànic *estivare, verb derivat de aestīvu, ‘estiuenc’.