dilluns, 23 de maig de 2011

nyànyera

subst. f. Als diccionaris de Ll. Escrig, de G. Martí i al vocabulari del pare Fullana: «Zalamería, carantoña».
Ma mare m'ho deia amb impaciència quan li preguntava què havia de dinar: Nyànyeres de gos!