dilluns, 23 de maig de 2011

*plovisnar

[plovisnáɾ] v. Ploure lleugerament, a gotes molt menudes. Ploviscar, plovisquejar.
Ex: Ha passat tot el dia plovisnant.
cast. lloviznar
ETIM:d el llatí vg. plovĕre amb l'acabament, segurament del castellà, -isnar.