dilluns, 30 de maig de 2011

gramàntul

[gɾamántul] subst. i adj. gramàntol, gramanto. 1. Alatrencat; pollastre alatrencat.
2. Carranc de riu.
3. Persona desaprofitafa, de poc profit.
Ex: Està fet un gramàntul!
ETIM.: desconeguda
La forma gramanto es troba en el diccionari de Carles Ros, citat per Martí Gadea i emprat per Enric Valor a les Rondalles.
JB