dilluns, 30 de maig de 2011

Ser un *gramàntul

Ser una persona desaprofitada, de poc profit, que no serveix o no vol treballar..
vegeu *gramàntul
Seria alguna cosa així com un perdut, bandoler en el sentit de golfo, que no aprofita per a taco d'escopeta...
JB