dissabte, 3 de desembre de 2011

freixura

[fɾeʃúɾa] subst. f.  Entranyes, especialment pulmons. 
ex: No li poses freixura a la xica, que sinó ni toca l'arròs.
cast. asadura, bofes
ETIM.: d'origen incert, però probablement del llatí tardà frixūra 'freginat', derivat de frigĕre ‘fregir’.
Encara se sol posar la freixura dels animals de carn en algunes classes d'arròs caldós.
JC