dimarts, 10 de maig de 2011

bolquer

subst. m. Peça quadrada per embolicar el cos de les criatures menudes mentre no dominen els esfínters.
Ex: Fa uns anys encara em llevava el trompó de netejar bolquers.
cast. pañal, mantilla.
ETIM. del llatí *vŏlvĭcare ‘embolicar’, ‘fer rodolar’.