dimarts, 10 de maig de 2011

*xércol

[ʧéɾkol] cércol, cèrcol subst, m. Rotgle de terra en forma de cavalló que es fa al voltant dels tarongers per protegir-los de l'aigua en el rec a manta i per evitar-li malalties i paràsits com ara els fongs a la soca.
ETIM.: cèrcol del llatí cĭrcŭlu, cercle, rotgle.
FMB, TO