dimarts, 10 de maig de 2011

Netejar xércols

Llevar la fulleraca, males herbes, caragols etc...deixant la terra neta al voltant de la soca del taronger.
Aportat per TO