dimarts, 10 de maig de 2011

tap

subst. m. Massa compacta de pedres i terra dura en un terreny poc profund.
Ex: Tindrem problemes; el *terreno té taps.
Aportat per TO