dimarts, 10 de maig de 2011

Taronges de repom

Taronges de segona flor, tenen un aspecte més bast i amb més corfa i menys suc.
Aportat per TO