dimarts, 10 de maig de 2011

gorradura

subst. f. Irritació de la pell que sol eixir als xiquets menuts en èpoques de calor.
cast. sarpullido.
ETIM. del basc gorri, ‘roig’
Aportat per RM