dimarts, 10 de maig de 2011

pernet

[peɾnét] picaport, picaporta subst. m. Peça de ferro penjada a una porta, i que, alçant-se i deixant-se caure, serveix per a trucar.
Ex: Eixe és el gilopo que va pels carrers tocant tots els pernets!
cast. aldaba, llamador.
ETIM.: del llatí vg. *pĕrnu, format damunt pĕrna ‘cama’ per masculinització, més el diminutiu -et.