dimarts, 10 de maig de 2011

remàs

subst. m. Granereta per a netejar xércols.
Jo de menut netejava els xércols amb un "remàs" que em feia mon pare unint vàries rametes amb una lligassa, a *modo de granereta.
Aportat per ACP