dimarts, 10 de maig de 2011

rascar

v. Llevar les herbes silvestres (bordes) que ixen als conreus.
Aportat per TO