dimarts, 10 de maig de 2011

Trencar el tap

Faena per tal de millorar la qualitat del terreny picant-lo amb unes puntes de ferro.
Es colpejava amb una maça la punta de ferro per rebentar el tap... Era una feina molt costosa i sacrificada, però, era la manera que tenien els llauradors amb terres per zones a la vora de muntanya per millorar el seu terreny.
Aportat per TO