dimarts, 10 de maig de 2011

Fer guaret

Treballar la terra per tal de deixar-las solta per sembrar i que estiga airejada.
Aportat per OT