dimecres, 27 de juliol de 2011

*catxalulo

[kaʧalúlo] subst. m. catxerulo, catxirulo, milotxa, estel 1. Aparell format per un tros de paper o de tela mantingut estés i subjecte per una carcassa de canyes o de llistons que pren en conjunt una forma poligonal (normalment hexagonal o octogonal), lligat a un cordell o a un fil llarg que es deixa anar perquè s'eleve amb l'impuls de l'aire, servint de distracció i de joc als infants.
ex: A Pasqüa volem els catxalulos.
2. Borratxera.
ex: Portava damunt un bon catxalulo.
ETIM.: del cast. cachirulo mat. sign. des del llat. vulg. *caccŭlus, i este del llat. caccăbus, 'olla' i per ext. 'fragment de test'.

Cap comentari:

Publica un comentari