dijous, 17 de maig del 2012

*monflorita

[monfloíɾta] subst. m. Efeminat.
ex: Si ixes vestit *aixina al carrer pensaran que eres un *monflorita. 
ETIM: potser del cast. manflorita des de pres del gr.-llatí hermaphroditus 'Que té els òrgans dels dos sexes'.

A hora horada

[aɔ́ɾaoɾáloc. adv. de temps Molt tard, a última hora, normalment de la nit.
ex: No m'agrada arribar a hora horada, després vaig tot el dia com cagalló per séquia.
vegeu A deshora

cabiscol

cabiscol
[kaβiskɔ̞́ɫ] capiscol subst. m. 1. Xantre. Director del cant litúrgic en un cor catedralici o monàstic. 
ex: Fa cent anys que no tenim ací un cabiscol.
2. Apel·latiu afectuós donat a un xiquet entremaliat, hiperactiu. 
ex: I tu, cabiscol, no et meneges d'ací!
ETIM: del ll. caput scholae (cantorum) 'cap d'escola (de cantors).
diàleg de l'informant
Cabiscol: a mi m'ho dien quan sempre anava trafegant en mig de tots sense fer res. Llavors algú em dia, per exemple: "Tu, cabiscol, a vore vine cap ací i fes...".
JM

estesa

[astéza] substf. 1. Conjunt de roba o altres coses posades a estendre perquè s'eixuguen, s'assolellen, s'oregen, etc.
ex: Fa unes esteses…! Clar, *en tant de fill!
cast. tendido
2. Conjunt de coses escampades o espargides per terra o en sentit predominantment horitzontal.
ex: I aquelles esteses de cacaues al sol, a la porta de casa… Te'n recordes?
cast. tendalera
ETIM.: forma femenina de estés, participi passat del verb estendre.
MCGM
estesa (font: Nati Almao)