divendres, 14 d’octubre del 2011

L'ou i el poll

loc. substantiva tot Expressa un valor notable de conjunt. 
Si et menges l'ou no tens el poll i si vols el poll  cal que et resignes a no menjar-te l'ou.
Amb verbs de valor o de desig.
–Això costarà l'ou i el poll; no veus que és autèntic?
–Mira que és profitosa, voldria l'ou i el poll.
MCGM

gatxull

[gaʧúʎ] subst. m. 1. Fang clar, xapull.
ex: Quatre gotes mal comptades i quin gatxull!
2. Part de la cort on els porcs deixen els excrements.
ex: No xafes el gatxull. Ix del corral!
3. Resultat d'un treball mal fet; empastre. 
ex: Més s'ho val que no mires. El teu fill ho ha deixat tot fet un gatxull.
ETIM.: incerta; possible alteració del valencià gassul 'mena de sosa'. O potser que emparentada amb el mot castellà gacha o, amb el verb francés gâcher 'amassar' o amb el subst.  gâchis 'malbaratament', 'deixalla'.
diàleg dels informants
–Crec que es diu normalment d'un menjar aigualós, que no està ben fet i té mal aspecte. No sé explicar-ho bé
–Quan acabe [de gatxonar a la cuina] ho deixe tot fet un estol; i de vegades fet un gatxull (si hi ha aigua per terra).
–O també si està brut. Tindre casa feta un gatxull!
–Gatxull. Fer un gatxull, gatxullar.
vegeu gatxonar
LLN, MLC, RMS,  JMS, XL