dilluns, 21 de maig del 2012

lliura

[ʎíwɾa] subst f. Unitat de pes que generalment es considera dividida en dotze unces i equival aproximadament a 400 grams. 1 lliura = 453,59237 grams.
cast. libra
ETIM: del llatí lībra, ‘pes de dotze onces’, ‘balança’.
vegeu onça

onça

[ónsa] o [ónza] unça subst. f Unitat de pes de valor molt variable segons els països o les localitats; pes equivalent a la dotzena part d'una lliura. 1 onça = 28,3495231 grams
cast. onza
ETIM: del llatí ŭncĭa, mat. sign.