dimarts, 6 de març del 2012

Estar més agre que un ferro

loc. verbal Deixar o fer sentir molta agror, referit a aliments, fluids o a qualsevol cosa posada a la boca i tocada amb la llengua.
ex: Aquella taronja estava més agra que un ferro.
nota:
L'origen de l'expressió va lligada a una classe de ferro, el ferro agre, oposat al ferro dolç. El ferro dolç és el combinat amb una quantitat de carboni inferior que la que es conté en l'acer. En contrapartida el ferro agre és de qualitat inferior, que no es pot doblegar contra bri perquè es romp. Treta de context, l'expressió juga amb la qualitat d'agror atribuïda al ferro. 
FP