divendres, 1 de juny del 2012

escardalenc

[askaɾðaléŋk] escardalenca (f.) [askaɾðaléŋka] adj. 1. Molt prim de cos. 
ex: Està escardalenc. Què no menja?
cast. seco, flaco
2. (So) esquerdat, estrident.
ex: Tens la veu massa escardalenca.
cast. estridente.
3. Persona xillona, basta, vulgar. 
ex: La tia escardalenca eixa! Vas al mercat i només la sents a ella!
MCGM

samarro

[samáro] subst. i adj. m. 1. Astut i reservat, difícil d'enganyar.
ex: Xe, quin samarro, no *n'hi ha qui l'enredre.
cast. martagón 
2. toixarrut Home tosc, talòs, rústic, pesat; rude, grosser mentalment, estúpid.
ex: Ahí va eixe samarro! No traurà trellat d'ell.
3. Persona o animal gran i fort.
ex: Em varen dir que era un gos falderet i mal samarro s'ha fet!
ETIM: masculinització de samarra, del basc zamarra, peça de vestir, rústica, feta de pell amb la llana o el pèl de l'animal.
JB

samarrada

[samará] subst. f. Colp donat amb la mà o altra cosa plana.
ex: Li va pegar una samarrada que el va deixar coent.
cast. manotazo
vegeu samarro
RMS

Vore per un foradet

[vóɾe peɾ un foɾaét] fraseologia loc. verbal Expressió que denota la desconfiança envers la sinceritat d'un fet o d'una actitud expressada per algú. 
ex: Ja m'agradaria vore-la per un foradet, tant que diu. 
Expressa la imatge d'algú espiant sense ser vist, darrere d'un barandat, per un forat on pot observar l'actitud o el fet sense la influència de la pròpia presència.

Gallina vella...

Gallina vella fa bon caldo.
Dita que remet a la bondat de les coses antigues i a la valoració positiva de les persones majors. En comparança amb el valor culinari de la carn de gallina per tal de donar-li substància i gust al caldo.
JBM

rescaldada

[reskaldà] escalfor, sufocació subst. f. Calor sufocant, aire molt calent; calorada; sensació psicofísica de calor produïda per la timidesa o per un pensament sobtat o colpidor. 
ex: M'ha vingut una rescaldada i me n'he *enrecordat que m'he deixat el dinar al foc! 
cast.: sofocón
ETIM: construïda sobre el verb cast rescaldar 'tornar a escaldar' amb el sufix f. -ada de participi de passat. 
diàleg de l'informant: 
Fer memòria de sobte d'algun fet que requereix una certa urgència d'acció. Supose que fa al·lusió a la calorada que et ve en vore't immers/a en una situació així de responsabilitat, havies de fer una cosa necessàriament i... "com la mort de cent anys" (expressió molt emprada al meu voltant) se t'havia oblidat! 
APM