dimecres, 30 de novembre del 2011

fus

[fús] subst. m. Barreta de fusta redona, lleugerament cònica, que pel cap més prim té una incisió (l'osca) i pel cap gruixut acaba amb un disc, i serveix, quan es fila a mà, per a tòrcer el fil i enrotllar-lo així com es va formant.
ex: Qui se'n recorda hui en dia del fus de filar?
cast. huso.
ETIM.: del llatí fūsu, mat. sign.
fus