dilluns, 22 de desembre del 2014

vinatxa

[vináʧa] vinassa subst, f 1. Vi fort; vi de mala qualitat; vi picat. 
ex.: No entenc com pots beure eixa vinatxa. És horrible!
cast. vinazo
2. Solatge del vi, dins el cup o dins la bóta. 
cast. heces, lías
3. Vi últim que es trau d'una bóta, espés i fort, a causa dels solatges.  
4. Conjunt de rapa, pell i pinyolí dels grans de raïm premsats 
cast. casca, orujo
5. Suc extret de la brisa premsada i que es barreja amb sucre, melassa o esperit perquè tinga més força.
cast. vinaza
ETIM.: del llatí vīnacĕa, ‘coses de vi’, potser a través de l'italià vinaccia.