dilluns, 20 de febrer del 2012

bona cosa

[bɔ́nakɔ́za], vulgarment [bánakɔ́za] locució substantiva Gran quantitat, molt; una quantitat considerable d'alguna cosa. 
1.  Usat com adj. i pron
ex: Hem menjat bona cosa d'arròs. Massa i tot.
2. Usat com a adverbi
ex: Quan li ho varen dir va plorar bona cosa.
La pronunciació vulgar [bánakɔ́za] denota un grau alt de lexicalització que indica que s'ha perdut la conciència de trobar-se davant d'una locució.
–Em vols?
[bánakɔ́za]!