dimecres, 28 de desembre del 2011

Rabdells

[rapdéʎs] topònim "Rabdells, partida [i platja] d'Oliva, també [de l'arrel ribāt], amb sufix "superlatiu islàmic"; o sigui format amb el mateix Ribat el·lah 'el ribat (caserna fortificada) sublim' o simplement amb Ràpita" Coromines (VI, 341b37).
ETIM.: de l'àrab clàssic ribāt (رباط), ‘monestir fortificat a la frontera’ o de l'àrab dialectal andalusí rābiṭa, edifici musulmà, militar o religiós, situat a la frontera o en un lloc apartat.
diàleg dels informants: 
–L'any 2007 es va estrenar una obra en el certamen de marxes mores i cristianes d'Oliva; el compositor volia posar-li Rabdells perquè precisament en la partida del terme va escriure les primeres notes; el problema és que hi havia una fanfara (escrita per Josep Malonda) que ja portava el nom de Rabdells. Li vaig suggerir Rabell, que és el nom de la marxa. I per què Rabell? I què té a vore amb el comentari? Precisament per les definicions de Rabell 1. RABELL m. Antic instrument músic, a manera de violí de tres cordes (Labèrnia-S., Fabra Dicc.); cast. rabel. (V. rabeu). 2. RABELL m. Olivera borda (segons Fabra Dicc. Gen.). És forma incorrecta; cal escriure ravell. (V. ravell). O siga que la marxa mora Rabell fa referència d'una banda a un instrument musical, i d'altra al topònim del poble. Rabell-Ravell és una forma (poc comú) de dir l'ullastre, una espècie d'olivera borda. És possible que Rabdells tinga alguna similitud, que siga una deformació de Rabell-Ravell-Ravanell. (i els plurals) O potser estic totalment desencertat. De qualsevol forma, és una simple suposició a la qual no ha seguit cap investigació... 
–Jo crec més que la paraula ve de la composició Rab-dells. Rab és una paraula árab, el que passa és que no se que vol dir. Llavors caldría investigar més per aquesta descomposició perquè totes les paraules que acaben amb dell solen ser compostes […] per exemple "Capdell". 
–La paraula "tarbiah" prové del verb "rabab" i el sustantiu és "Ar-Rab", que significa propietari, mestre i reformador. Podria tindre algo a veure. El mossàrab també es "musta'rab". 
–Hi has els topònims "Ràbida" i "Ràpita" al Principat.
–[Rabdells] ve recollit al Onomasticon Cataloniae de J. Coromines: partida d'Oliva, arabisme, Consultar article "La Ràpita". VI, p 341 –. 
FXLI, NLL, MLC, MAFS, FMB, JNG
platges i partides dels Gorgs i de Rabdells

*encangrenar-se

[ankaŋgɾenáɾse] gangrenar-se v. pron. 1. Patir gangrena una part del cos; posar-se la gangrena en alguna cosa.
ex: La cama anava *encangrenant-se i el metge no podia fer res.
cast. gangrenarse 
2. per analogia Encolerir-se molt.
ex: *Veïa com es *feen les coses i anava posant-se de molt mala llet; *s'encangrenava.
ETI1M.: de *cangrena, forma vulgar de gangrena, del llatí gangraena, i aquest, del gr. gággraina, (γάγγραινα) del verb grao γραω o graino (γραινω), 'rosegar, menjar'. La forma engangrenar (segles XVI i XVII) és documentada per Marià Aguiló al seu Diccionari.
JL, MCGM

Fer bullir la sang

loc verbal Fer *encangrenar, *agarrar una bona maliciada, agafar una enrabiada. 
MCGM

Fer tronar i ploure

loc. verbal Es diu de la persona o de les persones que fan *encangrenar i només creen maror (desavinença, malestar, agressivitat…) al seu voltant.
MCGM