dissabte, 24 de desembre del 2011

Com Déu mana

loc. adverbial modal Expressa la forma més correcta, lligada a la obediència als manaments de Déu; és a dir la forma de fer que no permet fer les coses malament. Atenent al sentit comú.
ex: Tu veus com si fas les coses com Déu mana pots aplegar a aprovar la carrera?
La forma neutra, sense connotació religiosa, és: Com cal.

A qui no té faena…

A qui no té faena, 
Déu li'n dóna.
Dita per tal de remarcar que sempre hi ha alguna cosa a fer. Sol dir-se amb ironia, sobretot quan la faena o la ocupació no són vitals o a més a més són poc valorades o fins i tot supèrflues.
MCGM, JMN

Déu dóna…

Déu dóna faves al que no té queixals… 
i torrons al que no té bancada.
Déu dóna torrons a qui no té dents 
i dents a qui no té torrons. 
Dites que expressen les paradoxes de situacions determinades on sembla que no hi ha justícia divina. Expressen la manca de correspondència entre el que es té i el que es necessita.
NLL, MCGM

Amb diners, torrons!

Dita que remarca la capacitat adquisitiva dels diners.
Dins del context inicial de la frase feta els torrons eren un producte de luxe.
JMN

xirimiter

[ʧiɾimitéɾ] o [ʧiɾimitéɾoxirimitera (f.) [ʧiɾimitéɾa] 1substSonador de xirimita (dolçaina).
ex: Hi ha una xirimitera nova a la colla.
2pejoratiu. Persona poc seriosa, poc fiable, no digna de confiança, rodamón.
ex: A eixe xirimiter, fer-li cas? Si té el cap ple de pardalets!
ETIM.: format sobre xirimita.
vegeu xirimita
VMT
xirimiter (font: El món de la xirimita)

xirimita

[ʧiɾimíta] xaramita, xeremia subst. f. Dolçaina; flabiol valencià. 
ex: Quina melodia més bonica de xirimita!
ETIM.: del grec karamites (καραμιτης), ‘de canya’ val. meridional.
vegeu dolçaina