dissabte, 11 de juny del 2011

rapa

[rápa] vegeu cresolera
Rapa de frare: planta aràcia de l'espècie Arisarum vulgare (Mall.)
cast. frailillos, capuchinos.
ETIM.: incerta.
La rapa o cresolera (Arisarum vulgare), una aràcia, és senyal de terra fèrtil.
JC

lleu

[ʎéw] subst. m. Pulmó, freixura.
Ex.: vegeu Traure el lleu.
cast. bofes, livianos, pulmón.
ETIM. del llat. leve; substantivació de l'adj. lleu pel poc pes i consistència dels pulmons.
MCGM

senill

[seníʎ] canyís Gramínia de l'espècie Phragmites (Ph. communis; Ph. australis), de canya prima no lignificada, de fulles linears i de flors de panícula grossa i ramificada –violàcia o de color de palla√, que creix per les vores de rius, recs i altres llocs humits. 
cast. cañiza, carrizo.
Abans s'utilitzaven canyetes de senill per a construir barraques i pesqueres -potser que encara en trobem. La població d'aquesta espècie s'anomena senillar i és l'habitatge de moltes aus del pla i dels gorgs.
ETM.:  incerta. 
Hipòtesi: del llat. vulg. *siniculu (*sinu 'corba' més -culu 'menut'), per la manca de resistència al vent.
JC
senill phragmites australis