dilluns, 1 d’agost del 2011

embatada

[ambatà] subst. f. marinada embat garbí Vent que bufa de la mar cap a terra i sol durar des de migdia, quan amaina el terral (vent que bufa des de terra) fins a l'entrada de la nit, quan es fa fosc.
ex: Quin goig fer el ple de migdia sentint-te a la cara l'embatadeta!
cast. brisa, virazón.
ETIM.: 'embat fort',  de l'it. imbatto, mat. sign. o de l'ant. embatre's 'llançar-se'.
MMP, EB

tamborinada

[tamboɾiná] subst. f. 1. Colp o so de tamborí (en desús).
cast. tamborilada, tamborilazo.
2. Colp fort donat amb la mà.
ex: No li parles d'eixa forma o et pegarà una tamborinana.
cast. trompada.
3. Colp que es pega en caure.
ex: Es va pegar una tamborinada i es va desmaiar.
cast. batacazo.
4. Soroll molt fort.
ex: Vàrem sentir la tamborinada i vàrem pensar que era una bomba.
cast. bombazo.
5. Tempestat curta, però forta, de pluja, vent i tronada. 
ex: Va plou re tot 'una tamborinada.
ETIM.: de tamborinar des de tamborí 'tambor menut' més el sufix (n) -ada 'propi de'.

Estar a Liorna

o Ser a Liorna Referència a una cosa que està molt lluny. 
Expressió que van dur a Oliva els descendents dels repobladors mallorquins de la Marina, com els Malonda, els Mengual... A Mallorca la dita original és "Qui va a Liorna no torna", i fa referència a la ciutat italiana de Liorna, on els xuetes o jueus mallorquins viatjaren al XVII per tal d'escapar de la inquisició espanyola.
HM

trompa

[tɾómpa] subst. f. 1. Instrument músic de vent, consistent en un canó llarg de metall, corbat circularment i que va eixamplant-se gradualment des de l'embocadura al pavelló; nom donat a diversos instruments de forma tubular, semblant a la trompa.
Ex: El meu fill vol tocar la trompa a la banda de música.
cast. trompa.
2. Prolongament muscular tubular, llarg i flexible, del nas de l'elefant, que li serveix com a arma i com a òrgan prènsil; per ext. òrgan semblant en altres animals; col·loquial nas.
ex: Mare, quina trompa té este animal!
3. Òrgan anatòmic que per la forma tubular o per la cavitat cònica té semblança amb la trompa.
ex: No sé què m'ha dit el metge de la trompa d'Estaqui.
4. Gran columna d'aigua.
ex: Des de la platja es veien tres trompes dins de la mar.
cast. tromba, tornado
5. baldufa Joguet rotatori amb què els xiquets juguen fent-la voltar vertiginosament.
ex: Jugàvem *en trompes de fusta al carrer.
cast. trompo, peonza.
6. m. i f. i adj. Embriac.
ex: Anava trompa del tot per mig de la via.
ETIM.: onomatopeia del so de la trompa.
LLN, APM, XL, VCP, RM, RPM, JC, SA