dimecres, 18 de juliol del 2012

taboll

[taβóʎ] 1. subst. m. Fruit, verdura o llegum immadur.
ex: No et menges això, dona! No veus que és un taboll?
2. tabolla (f.) [taβóʎa] adj. Mig madur; que ja comença a prendre color de maduresa. 
ex: Era una figa tabolla.
cast: enverado.
3. subst. i adj. fig. Curt de trellat (de seny), groller, descortés.
ex: Mé, quin taboll! Feu-lo callar!
ETIM: potser confluència de mots de l'àrab vulgar dels moriscos valencians, especialment de l'arrel habal 'rendir, aclaparar', amb possible influx de batollar 'fer caure la fruita madura'. 
diàleg dels informants: 
–I un tio trompo és un tio taboll també, no? 
–i eixe és un taboll per a descriure algú amb poques llums... 
MCGM, JDMM, JBM, RMS

atabollar

[ataβoʎáɾ] v. 1. tr. Entrar en color la fruita en madurar, especialment les figues. 
ex: Ja veus com el sol atabolla les figues.
2. pron. Prendre color, entrar en color per l'exposició al sol o per excés de calor. 
ex: Només li pega el sol, s'atabolla.
3. fig. Adormir-se per efecte de la calor.
ex: A les cinc del matí es va atabollar.
ETIM: derivat regressiu de taboll.
NOTA: Popularment se sol amprar indistintament tabollar i atabollar
vegeu tabollar
MAFS, MML, JDMM, CMN, RMS

tabollat

[taβoʎát] tabollada (f.) [taβoʎá] adj. 1. Entrat en color o a mig madurar.
ex: Mira, veus aquelles figues? Ja estan tabollades.
2. fig. Sense sentit o mig mort.
ex: El pobre estava tabollat i ben tabollat!
3. Colrat pel sol.
ex: Es veu que véns de la mar. Estàs tabolladet!
4. fig. A punt de rematar, ja dominat (un treball o una tasca).
ex: Açò ho tenim ja ben atabollat. 
5. fig. Adormit amb força.
ex: S'ha quedat ben atabollat. 
ETIM: des del participi de passat del verb tabollar.
vegeu tabolltabollar
MML, JDMM, CMN, RMS

tabollar

[taβoʎáɾ] v. 1. tr. Masegar, sotmetre a colps, a pressions.
ex: Tabolla ben tabollat el polp i voràs que bo que estarà!
2. tr. Agredir amb colps fins quasi a la inconsciència tot deixant marques físiques ben visibles.
ex: Quan el vaig vore en terra, estava ben tabollat!
3. escalivar tr. Sotmetre alguns llegums al foc fins coure'ls i reblanir-los.
ex: L'*albargina i la pebrera abans d'espencar-les, les tabollem, no?
ETIM: derivat regressiu de taboll.
NOTA: Popularment se sol amprar indistintament tabollar i atabollar
vegeu tabollatabollar
CMN

espencat

[aspenkát] esgarrat, esgarradet, escalivada subst. m. Plat culinari confegit amb pebreres roges (o verdes) i albergines torrades (atabollades) al foc (a la brasa), al forn o a la planxa, fetes a trossos, adobades amb oli d'oliva i acompanyades amb all cru i abadejo.
ETIM: des del participi de passat del verb espencar 'esqueixar i arrabassar una branca' en cast. desgajar.
vegeu pebrera, *albargina, tabollar
diàleg dels informants:
– *Albargina i pebreres roges i verdes. Cuites al forn o a la brasa. És lleva la pell i les llavors de les pebreres i s'esgarra per a mesclar-ho.
– 2 pebres rojos, 1 albergina, oli d'oliva, abadejo (opcional) Ou dur (opcional)
– Es diu esgarrat/esgarradet a l'aspencat que du baejo? Hi ha qui s'ho mescla amb tonyineta o ou dur amb oli i *baejo *asgarraet molt xicotet.
– Per a l'espencat, el més necessari és la pebrera i l'albergínia. Hi ha gent que posa ceba, tomaca o un allet també. A més si posem "baejo" serà un esgarraet.
MMP, VL, NLL. CMN, JC
espencat (font: Menjars d'Oliva)

Cançó de la carabassa

Carabassa m'han donat, 
m'han donat! 
Jo l'he presa per meló, 
 per meló! 
Més m'estime carabassa 
que deu cèntims de sabó 
i dormir en la presó!
MAFS