diumenge, 4 de març del 2012

gamell

[gaméʎ] camell subst. m. Quadrúpede remugant de l'ordre dels tilòpodes de la família dels camèlids, de cap menut, coll i cames molt llargues i esquena amb una o dues gepes.
cast. camello
ETIM.: del llatí vg. camellus, var. del clàssic camēlus i aquest del gr. κάμηλος (kámēlos), presa segurament de l'hebreu גמל o de l'àrab جَمَل (gamal). En el nostre cas amb [g-] reintroduïda segurament per contacte amb parlants d'eixes lllengües.
gamell comú (camelus dromedarius)

Fer el ball de l'orso

locució verbal Ballar amb poca gràcia; moure's amb un cert ritme tot alçant de forma alterna un peu i l'altre, sense moure els braços.
ex: Allí el tenies, enmig de la pista, fent el ball de l'orso, sense sentit del ridícul.
nota:
El ball de l'orso era un número de fira i de circ. Els óssos ensinistrats l'executaven al so d'un instrument de percussió.

orso

[óɾso] ós subst. m. 1. Mamífer carnisser plantígrad del gènere Ursus, de pelatge abundós i cua molt curta.
cast. oso.
2. fig. Persona poc sociable, esquerpa.
ex: Quin orso! passa pel teu costat i… ni cas!
cast. huraño.
3. fig. Persona molt peluda.
ex: És un orso! L'hauries de vore en *tratge de bany! 
ETIM.: del llatí ŭrsu, mat. sign.
orso