dilluns, 9 de gener del 2012

catiu

[katíw] captiu subst. m. Caigut sota el poder d'un altre que el priva de la llibertat.
ex: Té un trosset al Catiu.
cast. cautivo
ETIM.: del llatí captīvu, -īva, mat. sign. La forma vulgar i ensems la més freqüent en l'antiga literatura és catiu, que representa l'evolució popular del mot llatí. En la llengua literària moderna és dóna preferència a la forma captiu, que és un llatinisme erudit.
topònim: partida i camí d'Oliva.
CMN