divendres, 16 d’agost del 2013

Fer obra

loc. verbal (també fer obres) Fer tasques de construcció menors; fer reformes.
ex. No passes per sa casa, que estan fent obres.
vegeu obra, obrar, obrer, anar a l'obra

obrar

[oβɾáɾ] v. tr. o intr. Fer obra de construcció; edificar. 
ex. Ja han començat a obrar al pati del costat de ma casa.
ETIM.: del llatí opĕrari, mat. sign.
vegeu anar a l'obraobrer, obra, fer obra