dilluns, 7 de novembre del 2011

*ma!

[má] interjecció 1. Mira! Vaja! Expressa una emoció intensa en veure un fet impactant, colpidor, que es vol compartir amb algú que també ho ha vist..
ex: *Ma! Quin bac s'ha pegat!
2. Mira, Caram! seguida de que. Expressa impaciència barrejada amb sorpresa o amb incredulitat.
ex: *Ma que eres burro!
3. Expressa admiració, generalment seguida d'un que quin.
ex: *Ma quin cotxe més bonico!
ETIM.: m<ir>a contracció de la 2a pers. sing. de l'imperatiu present de mirar; i en certs casos potser apòcope de mare!
vegeu *mi!
MCGM, AFC, GB, JP, VL, LLN

Tots al sac…

Tots al sac i el sac en terra!
Aplicat a situacions on tots semblen voler participar i no obstant això, sense fer res, sense cap solució, sense resultats efectius.

Roda i volta…

Roda i volta, la burra solta!
Aplicat a situacions on tots discutixen sense cap solució, sense resultats constatables o efectius.
CMN

mabra

[máβɾa] mabre, mabret, mabreta substf. 1. Peix de l'orde dels perciformes i de la família dels espàrids (Lithogathus mormyrusPagellus mormyrus), de cos pla, de color blanc argentat, gris o marró clar, amb bandes o faixes transversals marrons més fosques o negroses damunt l'esquena i de través i amb els flancs i el ventre platejats.
ex: Esta nit soparem unes mabretes que el pare ha pescat.
cast. herreramármol
mabres pagellus mormyrus
2. Tros de pedra gros; en general, objecte de més grossària que la corrent (documentat a Menorca). Per analogia: dona gran d'estatura amb un comportament immadur.
ex: Mabra, que estàs feta una mabra!
Etim.: de mabre, feminitzat. mabre variant dissimilatòria de marbre, aplicada al peix per semblança del seu aspecte blanc i faixat de negrós amb la pedra marbre.
MCGM

garroner

[garonéɾ] garronera (f.) [garonéɾa] subst. i adj. 1. Persona poc neta d'aparença o en el vestit sense arribar a bruta. Es diu especialment de les dones.
ex: No m'ho puc creure! Qui diria que s'ha fet tan garronera!
2. Qui porta les calces (mitges) als garrons, sobretot quan fan arrugues per no anar ben estirades. 
ex: Xica, hui va garronereta!
ETIM.: derivat de garró
MCGM, XL

Si és dona i gran… mabra

Es diu d'una xica o d'una dona gran d'estatura, normalment amb moviments poc harmoniosos; i si és de poca edat amb un comportament en consonància amb l'edat, tot i que les persones esperen d'ella respostes i reaccions com si fos més major, d'acord amb el tamany.
vegeu mabra
MCGM