diumenge, 30 d’octubre del 2011

Nit d'Ànimes

Nit de l'1 al 2 de novembre. Vespres del dia de la Commemoració de tots els fidels difunts (2 de novembre), on es fa memòria de totes les ànimes cristianes que no han arribat encara a la visió definitiva de Déu al Cel pels pecats comesos. És a dir de les ànimes del Purgatori. Se sol confondre amb la vespra de Tots Sants. 
A Oliva, hi queda l'ús de l'expressió i l'esment de l`antiga celebració. Algunes persones mantenen la tradició dels llums de les animetes.
Era tradicional encendre, en un vaixell ple d'oli, les "palometes". Una per cada ànima d'un familiar perdut i que es mantenien des del dia de Tots Sants fins el migdía del dia de les Ànimes, el dia 2 de noviembre. El primer dia tota la família es reunía al voltant d'aquell altaret per resar el "Rosari" en sufragi dels difunts que hi havía hagut entre ells, recordant-los amb les seues oracions i pregàries. 
JB, MAFS

No volen!

[novɔ́len] No fa!, Blanca! loc. adv. de negació S'empra per a dir que no amb èmfasi.
diàleg dels informants:
Em feia gràcia que l'expressió "no volen"; jo l'escoltava quan algú ja volia deixar clar amb un to sever i definitiu que l'assumpte en qüestió era "que no", i qüestionar-lo era possible motiu d'ofensa. 
Per exemple:
- Demà acabarem de collir este bancal, que hi ha poca renda. 
- Mira el que hem fet hui; i demà, que en serem la meitat ¿tu trobes que açò estarà collit? No volen! 
VCP, JM