dilluns, 9 de maig del 2016

bovar

[bováɾ] bogar Lloc on es crien boves en abundància.
cast. espadañal
ETIM.: derivat col·lectiu de bova
topònim sequiol del (o de) Bovar, a l’àrea arrossera del sud del terme, que pren l’aigua del riu Bullent i la deixa al riu Molinell a través del sequiol del Barranquet. 
vegeu bova