dimecres, 6 de juny del 2012

alarb

[aláɾp]  subst. m. 1. Nadiu de l'Aràbia, àrab.
2. fig. Persona inculta, salvatge, feréstega, esquerpa, intractable.
3. fig.  Persona profitosa; ser un aprofitat.
ETIM: de l'àrab al-ʿarabi (العربية), 'àrab'.
diàleg de l'informant:
És un "alarb", si t'encantes amb ell "no les tastes", "es faria amb tot". Ma uela ho deia a una persona profitosa i a més, ràpida en eixe comportament.
MCGM

Vore fins a l'entrevill

loc. verbal Veure allò que és amagat a dins del cos (se sol dir quan algú badalla obrint la boca exageradament).
ex: Xica, quins badalls! T'he vist *hasta l'entrevill!
vegeu entrevill
ER

Fer ulls de mújol

loc. verbal Fer uns ulls ben oberts; fer o tindre ulls inexpressius.
ex: Em mirava sense dir res: *fea ulls de mújol!
vegeu mújol

mújol


[múʤoɫ] llíssera substm. Peix de l'espècie Mugil cephalus, semblant a la llissa, amb el cap pla i la boca menuda.
cast. mujol
ETIM: del llatí mugĭle, mat. sign.
mújol

ca

[ká] prep. Forma apocopada del mot casa.
ex: La tonyna és de ca la Jòrdissa?
Equival al chez francés que expressa l'entorn pròxim, l'àmbit, més que no l'edifici.

Vols llavor?

fraseologia Vols llavor? o Vols llavor o l'enrame? Expressió de desaprovació intensa.
ex: Vols llavor? T'ho hauries imaginat? No podem arribar a més!
vegeu Tu què trobes?
MCGM

Tu què trobes?

fraseologia Expressió de desaprovació.
ex: Les dotze i encara res! Tu que trobes?
La interrogació sol ser retòrica, de fort valor fàtic. tot i que semble voler implicar l'interlocutor.

En vols més? …

fraseologia En vols més? Para el cabàs!! Expressió de desànim quan no s'acaba la mala ratxa, per exemple.
ex: Ahir es trenca el cotxe, hui no va la llavadora… En vols més? Para el cabàs!!
MCGM

La gràcia del món!

molt bé! magnific! fraseologia Expressió d'aprovació entusiasta.
ex: Ho has dut? Sí? Escolta, la gràcia del món!
MCGM