dimecres, 6 de juny de 2012

mújol


[múʤoɫ] llíssera substm. Peix de l'espècie Mugil cephalus, semblant a la llissa, amb el cap pla i la boca menuda.
cast. mujol
ETIM: del llatí mugĭle, mat. sign.
mújol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada