divendres, 28 de juny del 2013

Elca

[έɫka] subst. f. Partida i barranc del municipi d’Oliva (Safor), a la vall d’Elca, tributària, per l’esquerra, de la rambla de Gallinera. El nom li ve d'un despoblat, antiga alqueria islàmica, que fou lloc de moriscs, i restà despoblat des del 1609.
N'hi ha un altre en el terme de Salem (La Vall d'Albaida). També és el nom d'una partida de garrofers de la serra de Mostalla (Pego, La Marina Alta).
ETIM.: de l'àrab (al) Halqa 'cercle, redolí' o 'reunió de persones en cercle', o de cilqa, nom d’una unitat corresponent a cilp 'objecte preciós' (segons J. Coromines a OnCat, IV s. v. Elca).

malcregut

[makɾeɣút] malcreguda (f.) [makɾeɣúða] malcreient, desobedient adj. i subst. Que no atén, no complix o no executa allò que li manen. Fa referència especialment als infants.
ex. No puc en ella! És una malcreguda!
ETIM.: del participi passat del verb creure precedit del prefix mal- 'mancat de, que no té'.
vegeu creure 11 i 12