dimarts, 29 de novembre del 2011

Portar més ert que un fus

loc. verbal també:  Fer anar (algú) més ert que un fus Disciplinar o dominar algú. 
nota
loc. adv. modal amb les variants: Dret com un fus, o Més dret que un fus: molt ert, dret (tant en sentit material com moral). 
vegeu fus, ert
MMN, MCGM, KMV, XL, APM, JMN, CMN

Anar més ert que un cullerot

loc. verbal (loc. adv. modal) Equival a 'tindre un cullerot dins el cos', és a dir: anar molt empinat, físicament; o anar ple d'orgull. 
cast. andar tieso.
vegeu cullerot

Engolir-se un cullerot

loc. verbal o Tragar-se el cullerot Enorgullir-se, posar-se molt estirat per la supèrbia; anar amb el cos molt recte.
cast: Estar pagado de sí mismo
vegeu cullerot
MCGM, APM

cullerot

[kuʎeɾɔ́t] capgròs, renoc subst. m. 1. Cullera més gran que les ordinàries de menjar, destinada a traure l'aliment o altra substància de l'olla o caldera i passar-lo als plats.
ex: Trau tu el cullerot, que ara mateix porte la cassola.
cullerot 1
cast. cucharón.
2. Larva aquàtica dels amfibis anurs; larva de la granota.
ex: De xiquets anàvem al Salt a pescar cullerots.
cullerot 2
cast. renacuajo
ETIM.: derivat augm. de cullera.
MAFS, SA, JC, FMB